Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

Χειμερινό ωράριο Συνδέσμων Warriors-Θύρα 6

Κεντρικός:
Δευτέρα: 19.30-21.30
Τετάρτη: 19.30-21.30
Παρασκευή: 19.30-21.30

Άγιος Κων/νος:
Τρίτη: 19.00-20.30
Πέμπτη: 19.00-20.30

Βrooklyn (Άι Βασιλιώτικα):
Τετάρτη: 18.30-20.00
Παρασκευή: 18.30-20.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου